Spółka FOMAG zajmuje się prowadzeniem internetowych for fotograficznych:

Kontakt fomag(małpka)fomag.pl

FOMAG Sp. z o.o.
Adres: 80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 1
REGON 220902620; NIP 9571029349; KRS 0000341593